On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

1. lekce – Slovíčka

Matriál navazuje na učebnici Project 3, 3rd edition, by Tom Hutchinson, 1. lekce

 

Metodika:

– 1. cvičení – přečtení anglických slov a spojení s českým významem
– 2. cvičení – seřadit životní etapy
– 3. cvičení – vyluštění přesmyček
– 4. cvičení – opakování slovní zásoby z tématu My family
– 5. cvičení – slovesa a jejich význam
– 6. křížovka na různá slovíčka z první lekce

Řešení: 

  1. Match the words:
Be born – narodit se grow up – vyrůstat
start school – začít školu make friends – spřátelit se
go to university – jít na univerzitu leave school – ukončit šk.docházku
get a job – dostat práci get married – oženit se, vdát se
expect a baby – čekat dítě have children – mít děti
die – zemřít miss a friend – stýskat si po kamarádovi

 

  1. Translate:
bohatá země- rich country teplé léto – warm summer
mezinárodní zaměstnání-international job mořská strana – sea side
neobvyklé počasí – unusual weather nudné plachtění – boring sailing
napínavý příběh – exciting story příšerná svatba – terrible wedding

 

  1. My family. Translate these words:
Dcera- daughter syn – son
bratr – brother sestra – sister
manželka – wife manžel – husband
matka – mum otec     – dad
babička – grandmum dědeček – granddad
bratranec/sestřenice – cousin synovec – nephew
neteř – niece prarodiče – grandparents
jedináček – only child strýc – uncle
teta – aunt  

 

  1. What do these verbs mean?
Break – zlomit solve – vyřešit
disappear – zmizet prefer – dávat přednost
miss – stýskat si arrest – zatknout
want – chtít get a present – dostat dárek
give – dát pack – zabalit
polish – vyleštit post – poslat
remember – pamatovat si  

 

crossword:

sailing  –  plachtění breach  –  pláž
weather  –  počasí case  –  případ
terrible  –  příšerný fun  –  legrace
hate  –  nenávidět ship  –  loď
rich  –  bohatý disappear  –  zmizet
boring  –  nudný exciting  –  vzrušující
winter  –  zima summer  –  léto
rain  –  pršet, déšť grandparents  –  prarodiče
husband  –  manžel wife  –  manželka

 


Vocabulary 1st lesson

 

  1. Match the words:
Be born ukončit školní docházku make friends spřátelit se
get married narodit se miss a friend zemřít
go to university mít děti die začít školu
leave school čekat dítě grow up stýskat si po …
have children jít na universitu get a job vyrůstat
expect a baby oženit se, vdát se start school dostat práci

 

  1. Put the words into the right order.

 

  1. Translate:
bohatá země ichr ouctrny
teplé léto mrwa mmsuer
mezinárodní zaměstnání rnaintiotealn jbo
mořská strana ase sied
neobvyklé počasí usunaul weherat
nudné plachtění ribngo sliaing
napínavý příběh exitincg orsty
příšerná svatba rribtele ewinddg

 

  1. My family. Translate these words:
dcera syn bratr sestra manželka manžel
matka otec babička dědeček bratranec/sestřenice synovec
neteř prarodiče jedináček strýc teta  
  1. What do these verbs mean?
Break solve disappear miss prefer arrest want
zmizet zatknout stýskat si rozbít vyřešit chtít dávat přednost

 

get a present give a present  pack polish post remember
dostat dárek leštit poslat pamatovat si balit si dát dárek

 


1st lesson

Across
1. nenávidět
2. počasí
5. manželka
6. loď
9. vzrušující
11. nudný
12. případ
13. léto
14. legrace 
Down
1. manžel
2. zima
3. pršet, déšť
4. příšerný
6. plachtění
7. bohatý
8. zmizet
10. prarodiče
11. pláž 

 

PDF: 01_slovicka_1_lekce

CC BY-NC-SA 4.0 1. lekce – Slovíčka by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.