On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

2. lekce – Present tense

metodika:

 • vysvětlení rozdílu mezi přítomným časem prostým (děje se opakovaně) a průběhovým (děje se právě teď)
 • učitel si předem napíše na papír věty: I work. I´m working. You sleep. You are sleeping. He plays tennis. He is playing tennis. They watch TV. They are watching TV.
 • Tabuli rozdělit na dvě části: now, at the moment / every day, often, usually
 • Nechat žáky správně rozdělit věty:

I are working / I work.
You are sleeping. / You sleep.
He is playing tennis / He plays tennis.
They are watching TV / They watch TV
 • jak se tedy vytváří přítomný čas prostý? („s“ ve 3. os.jedn.č.)
 • jak se vytváří přít.čas průběhový? (be+ing)
 • pro procvičení kladných vět udělat cv. 1,3. Záporné věty cv. 2,4. Otázky cv. 5
 •  

 

cíl: žáci poznají rozdíl v přítomném čase prostém a průběhovém

 

řešení:

 1. What are they doing now?
  1. Jack is playing tennis. B. Me and my friend are dancing. C. you are eating pizza. D. we are speaking Czech.
 1. What aren´t they doing now?
  1. Jack isn´t drinking water. B. me and my friend aren´t sleeping. C. you aren´t playing tennis. D. They aren´t cooking dinner. E. We aren´t dancing.
 2. What do they do every day?
  1. Jack plays tennis. B. me and my friend dance. C. you eat pizza. D. They learn English. E. We speak Czech.
 3. What don´t they do every day?
  1. Jack doesn´t drink water. B. Me and my friend don´t eat pizza. C. You don´t play tennis. D. They don´t cook dinner. E. We don´t dance.

 


 

Present simple X Present continuous

 1. What are they doing now?
Ex. Marry / cook dinner.  Marry is cooking dinner.

  1. Jack / play tennis.______________________________________________
  2. Me and my friend / dance._______________________________________
  3. You / eat pizza.________________________________________________
  4. They / learn English.____________________________________________
  5. We / speak Czech_____________________________________________

 

2. What aren´t they doing now?
Ex. Marry / eat pizza. Marry isn´t eating pizza.

  1. Jack /drink water. ______________________________________________
  2. Me and my friend / sleep.________________________________________
  3. You / play tennis._______________________________________________
  4. They / cook dinner.______________________________________________
  5. We / dance.___________________________________________________

 

3. What do they do every day?
Ex. Marry / cook dinner. Marry cooks dinner every day.

  1. Jack / play tennis._______________________________________________
  2. Me and my friend / dance.________________________________________
  3. You / eat pizza._________________________________________________
  4. They / learn English._____________________________________________
  5. We / speak Czech._______________________________________________

 

4. What don´t they do every day?
Ex. Marry / eat pizza. Marry doesn´t eat pizza.

  1. Jack / drink water._______________________________________________
  2. Me and my friend / eat pizza.______________________________________
  3. You / play tennis.________________________________________________
  4. They / cook dinner._______________________________________________
  5. We / dance. ____________________________________________________

 

5. Ask
Are you writing now? Yes, I´m No, he isn´t

  you Your friend
Are you writing now?    
Are you sitting now?    
Are you talking now?    
Are you playing now?    
Do you write your homework every day?    
Do you play tennis every day?    
Do you often eat pizza?    
Do you often drink water?    

 

6. Write
I´m writing now, but my friend isn´t writing.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PDF: 02_present_tense

CC BY-NC-SA 4.0 2. lekce – Present tense by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.