On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

5. lekce – British families

Materiál navazuje na učebnici Project 3rd edition, by Tom Hutchinson, 1.lekce

Metodika:

  • seznámení s novými slovíčky: single-parent family (rodina s jedním rodičem), nowodays (v současné době), move house (stěhovat se), share a flat or a house with some friends(sdílet společný byt nebo dům s kamarády).
  • Prezentace vysvětluje text v učebnici, str. 16. Po shlédnutí prezentace není třeba článek překládat.
  • Následuje cvičení 1 z učebnice, str. 16 – true or false?

 

Časová dotace: 45 minut

 

PDF: 05_British_families

CC BY-NC-SA 4.0 5. lekce – British families by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.