On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

7. lekce – Budoucí čas

Materiál navazuje na učebnici Project, 3rd edition by Tom Hutchinson, 2. lekce

Metodika:

 • vysvětlení budoucího čas

 1. cvičení – řešení

 1. There will be a space station on the Moon.
 2. A space station will help us travel further into space.
 3. Astronauts will travel to Mars.
 4. We will probably build space stations on the Moon.
 5. It will be too dangerous for people.
 6. Robots will be cheaper.

 

 2. cvičení – záporné věty, řešení

 1. People won´t live on the Moon.
 2. People won´t go to Mars
 3. Robots won´t be more expensive.
 4. It won´t be save for people.
 5. Robots won´t need electricity.
 6. Astronauts won´t travel on the spaceship.

 

3. cvičení – ve dvojicích procvičování budoucího času s použitím I THINK – myslím si, I DON´T THINK – nemyslím si, I HOPE – doufám

 

Zdroje:                                                       
Obrázek z : http://hcmc.uvic.ca/clipart/

 


 

Budoucí čas

 

1. Dej věty do správného slovosledu: 

  1. will There a space station be on the Moon.
  2. will A space station travel help us further into space.
  3. Mars Astronauts travel to will.
  4. We build will on the Moon probably space stations.
  5. be It dangerous will too for people.
  6. cheaper be Robots will.

 

2. Tvoř záporné věty: 

  1. People will live on the Moon.
  2. People will go to Mars
  3. Robots will be more expensive.
  4. It will be save for people.
  5. Robots will need electricity.
  6. Astronauts will travel on the spaceship.

 

3. What will be your future? Tvoř věty s použitím:

 

I think

I don´t think

I hope

 

Ex: I don´t think I will speak French.

  1. speak French
  2. finish school
  3. have more than one car
  4. study a secondary school
  5. have children
  6. have a good job
  7. speak English well
  8. have a big house

 

PDF: 07_budouci_cas

CC BY-NC-SA 4.0 7. lekce – Budoucí čas by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.