On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

8. lekce – Future vocabulary

Materiál navazuje na učebnici Project, 3rd edition by Tom Hutchinson, 2. lekce

Časová dotace: 45 min

Metodika:

– řešení křížovky:

ACROSS

3. jealous
4. hope
5. forever
7. record
9. important
12. use
13. sure
14. expensive
15. worry
16. good-looking
17. build
18. look forward to

DOWN

1. dangerous
2. appear
6. believe
8. offer
10. agree
11. clear up
15. win

 

 

 

 

  • slovesa řešení: hope – hoped, record – recorded, use – used, worry – worried, build – bulit, look forward to – looked forward to, appear – appeared, believe – believed, Orfee – offered, agrese – agreed, clear up – cleared up, win – won
  • přídavná jména – jealous, important, sure, expensive, good-looking, dangerous

 


 

The future – vocabulary

 ACROSS

3. žárlivý
4. doufat
5. navždy
7. nahrát
9. důležitý
12. užívat
13. jistý
14. drahý, nákladný
15. dělat si starosti
16. dobře vypadající
17. budovat, stavět
18. těšit se na

DOWN

1. nebezpečný
2. objevit se
6. věřit
8. nabídnout
10. souhlasit
11. uvést do pořádku, uklidit
15. vyhrát

 

 

 

 

1. Vypiš všechna slovesa z křížovky a dej je do minulého času a vymysli s ním větu.

Ex.: hope – I hoped that your English is all right.

 

2. Všechna přídavná jména spoj s vhodnými podstatnými jmény.

Ex: jealous – jealous man – He is a jealous man.

 

PDF: 08_The_future_vocabulary

CC BY-NC-SA 4.0 8. lekce – Future vocabulary by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.