Nástroje

Jak na minulý čas

Seznámit s pravidly tvorby minulého času Nepravidelná slovesa s písničkou […]

Learn English with youtube 2

Alternative Math

Před puštěním:

Do you like Math? What can you imagine by „Alternative Math?“ Are there different ways of teaching Math? If yes, is the answer in these different ways the same?

[…]

Learning English by watching youtube 1

In the village by the sea

– naučit se slovíčka, pustit filmík a podle obrázků, které budeme malovat na tabuli (house, waves, kitchen, fire, pot….) filmík převyprávět. Poté děti svůj krátký příběh napíší.

[…]

5. třída – procvičování 1.-2. lekce

[…]

Revision

[…]

Zájmena přivlastňovací.

PDF: Zajmena_privlastnovaci  

Sloveso TO BE

Name age from

PDF: Name_age_from

Mickey Millie Mut dialogy.

PDF: MickeyMillieMut_dialogy

Nepravidelná slovesa 2.část

PowerPoint: Nepravidelna_slovesa_2.cast PDF: Nepravidelna_slovesa_2.cast