Pro studenty

Nástroje

5. třída – procvičování 1.-2. lekce

[…]

Revision

[…]

Zájmena přivlastňovací.

Sloveso TO BE

Name age from

Mickey Millie Mut dialogy.

Nepravidelná slovesa 1. část

Nepravidelná slovesa 2.část

Minulý čas pravidelných sloves – záporné věty

Minulý čas pravidelných sloves – kladné věty

Minulý čas pravidelných sloves – kladné věty […]