Pro studenty

Nástroje

Nepravidelná slovesa 1. část

Nepravidelná slovesa 2.část

Minulý čas pravidelných sloves – záporné věty

Minulý čas pravidelných sloves – kladné věty

Minulý čas pravidelných sloves – kladné věty […]

How much, how many

Přídavná jména

[…]

Opposites – protiklady

[…]

Test – 3. lekce B

[…]

Test – 3. lekce B

[…]

My Holiday