Pro studenty

Nástroje

Test – 3. lekce B

[…]

Test – 3. lekce B

[…]

My Holiday

Game – My holiday

[…]

Otázky – Was, were

Pravidelná slovesa

[…]

Nepravidelná slovesa – Bingo

[…]

Minulý čas sloves – křížovka

[…]

Nepravidelná slovesa – Minulý čas

[…]

Seznam nepravidelných sloves

[…]