Pro studenty

Nástroje

Nepravidelná slovesa 1. část

Nepravidelná slovesa 2.část

Minulý čas pravidelných sloves – záporné věty

Minulý čas pravidelných sloves – kladné věty

Minulý čas pravidelných sloves – kladné věty […]

Test – 3. lekce B

[…]

Test – 3. lekce B

[…]

My Holiday

Game – My holiday

[…]

Otázky – Was, were

Pravidelná slovesa

[…]