Pro studenty

Nástroje

How much, how many

Food 2 – some, any

[…]

Food 1 – počitatelná, nepočitatelná

[…]