On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Procvičení minulého času

Hra na frontu – můžeme hrát jako soutěž dvou týmů

[…]

Minulý čas

Hra Find someone who – pro celou třídu, každý dostane malý lísteček s tím, co dělal –

[…]

Nepravidelná slovesa

Cíl: upevnění znalosti nepravidelných sloves s důrazem na výslovnost

[…]

A surprise for Smart Alec-dys

Pochopení textu “A Surprise for Smart Alec”

[…]

1. lekce – slovíčka

Slovíčka z 1.lekce- křížovka

[…]