On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Clothes and fashion

Cíl: rozšíření slovní zásoby. Procvičení rozhovorů v obchodě.

[…]

Sports and hobbies

Sad Drowsy Cold In love Sleepy Hungry Tired Thirsty Sick Shy Mad Hot Exhausted Dizzy Bad How do you look like? How do you like? PDF: 15-Sports_and_hobbies

13 – Travelling

Cíl: Procvičení dialogů, porozumění časů a rozšíření slovní zásoby

Metodika:

zodpovězením otázek žáci plynule hovoří, čím rádi jezdí, co je pohodlnější a levnější… přečtení dialogu a procvičování ve dvojicích. Učitel rozdá do dvojice lístečky a žáci tvoří dialog. Jeden je zákazník, druhý úředník prodávající lístky. Žáci doplňují informace o místě odjezdu, o časech odjezdu a […]

12 – Directions

Metodika:

seznámení se slovíčky nakreslit jednoduchou mapu na tabuli a procvičit dávání instrukcí přečíst dialog, žáci doplňují vynechaná slova:

A: Excuse me, is there a post office near here?

B: Yes, the nearest post office is at the corner of Oxford Street. Go straight this street and turn left. Go over the traffic lights and […]

11 – Shops

Cíl:

seznámení s názvy obchodů a předložkami NEXT TO, OPPOSITE, ON THE LEFT, ON THE RIGHT

Metodika:

seznámení se slovíčky Where can you buy these things? Procvičení názvů obchodů What is where? Podle mapy žáci zodpoví otázky. Řešení: a. post office, b. The Odeon Theatre, c. Max Records, d. next to Max Records. Where is…? […]

08 – Weather

Metodika:

Seznámení se slovíčky, 1d, 2f, 3.h, 4b, 5h, 6c, 7r, 8j, 9e. 10g, 11m, 12n, 13l, 14o, 15i, 16p, 17k What is the weather like in our country? Zapisujeme odpovědi na tabuli. Otázky Summer: What is the weather in summer? What days are in summer?When can you see rainbows? When it is sunrise and […]

The theatre play The Jealous Lover is in the Grand Theatre.

[…]

Test 3.lekce C

[…]

Test 3. lekce B

[…]

Test 3. lekce A

[…]