On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

D – insect

[…]

First and Second Conditional Exercise

[…]

Body Clock – slovíčka

[…]

Podmínkové větyA

pracovní list

[…]

Podmínková věta – hra

Hra ve skupinách po cca 4 žácích – doplňují věty

D – spending time

Domino na slovíčka

C – changing an appointment

“Ghost dialogue” na téma “Changing an appointment”

[…]

Body clock

doplňování slovíček podle poslechu

[…]