Nástroje

Going to – hra

Procvičování “going to ” formou hry

[…]

Going to – Fronta

Procvičování “going to ” formou hry “Fronta”

[…]

Present perfectXpast simple

Pracovní list

[…]

Past simpleXpresent perfect

pracovní líst

[…]

Present perfect

pracovní list

[…]

Present perfect

pracovní list – vysvětlení

[…]

Present perfect games

Předpřítomný čas – druhá část.

[…]

Present perfect

Předpřítomný čas – první část.

[…]

What were you doing at 10.35?

Hra “Find someone who ” k procvičení minulého průběhového času.

[…]

Past, present, future

Ujasnění časů minulých, přítomných a budoucího.

[…]