Nástroje

5. lekce – British families

Materiál navazuje na učebnici Project 3rd edition, by Tom Hutchinson, 1.lekce

[…]

Animals

Procvič si slovíčka!

3. lekce – Irregular verbs

Metodika:

opakování nepravidelných sloves formou hry, např. Na krále (vyvolat dva, dát jim české sloveso, např. Vědět. Kdo dřív řekne tvary nepr.sloves, zůstává sedět. Druhý si stoupne. Postupujeme takto až do té doby, než zůstane sedět pouze jeden – the King. Doplnění tabulky nepravidelných sloves What did Jack do yesterday? Práce ve dvojicích. Věty napsat […]

2. lekce – Present tense

metodika:

vysvětlení rozdílu mezi přítomným časem prostým (děje se opakovaně) a průběhovým (děje se právě teď) učitel si předem napíše na papír věty: I work. I´m working. You sleep. You are sleeping. He plays tennis. He is playing tennis. They watch TV. They are watching TV. Tabuli rozdělit na dvě části: now, at the moment […]

1. lekce – Slovíčka

Matriál navazuje na učebnici Project 3, 3rd edition, by Tom Hutchinson, 1. lekce

 

Metodika:

– 1. cvičení – přečtení anglických slov a spojení s českým významem – 2. cvičení – seřadit životní etapy – 3. cvičení – vyluštění přesmyček – 4. cvičení – opakování slovní zásoby z tématu My family – 5. cvičení – slovesa a […]

Jak na minulý čas

Seznámit s pravidly tvorby minulého času Nepravidelná slovesa s písničkou […]

Learn English with youtube 2

Alternative Math

Před puštěním:

Do you like Math? What can you imagine by „Alternative Math?“ Are there different ways of teaching Math? If yes, is the answer in these different ways the same?

[…]

Learning English by watching youtube 1

In the village by the sea

– naučit se slovíčka, pustit filmík a podle obrázků, které budeme malovat na tabuli (house, waves, kitchen, fire, pot….) filmík převyprávět. Poté děti svůj krátký příběh napíší.

[…]

5. třída – procvičování 1.-2. lekce

[…]

Revision

[…]