On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Past simple waswere – gramatika

Přípravy pro On-Line výuku angličtiny – gramatika […]

Past simple regular – gramatika

Přípravy pro On-Line výuku angličtiny – gramatika […]

Past tense – gramatika

Přípravy pro On-Line výuku angličtiny – gramatika […]

Past tense – gramatika

Přípravy pro On-Line výuku – gramatika […]

Present continuous – Přítomný čas průběhový   Level 2

Powerpoint prezentace

Present continuous – Přítomný čas průběhový   Level 2

What are they doing?

[…]