On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

JitSi-meet – návod

JitSi – meet je:

Soubor free programů pro realizaci  videokonferencí. Je možné využívat přímo server JitSi  (https://meet.jit.si/), nebo stáhnout instalační balíky a vytvořit si vlastní server. Funguje z hlediska klientů ve webovém prohlížeči bez nutnosti zakládat účet. Funguje na mobilních telefonech a tabletech. Je považována za jenu z nejbezpečnějších aplikací. […]

The Masher – vytvoření finálního cvičení

The Masher má dvě funkce: 1. Vytvoření finální verze cvičení z jednotlivých cvičení vyrobených v Hot Potatoes modulech. Finální cvičení může pak sdílet stejné grafický vzhled. Jednotlivá cvičení sjou propojena pomocí navigačních tlačítek. Cvičené mohou být sestavena sekvenčně, nebo po kapitolách. 2. Modul je možné použít k nahrání souborů na server hotpotatoes.net. Při exportu vytvořit […]

JCross – Křížovka

V tomto modulu vytváříme cvičení formou křížovky.

 

 

 

 

[…]

JClose – Doplňování vět

V tomto modulu vytváříme cvičení ve formě větných doplňovaček a to ve dvou variantách: – Doplňování do vynechaných děr v textu. – Výběr správných odpovědí v roletovém menu

 

 

[…]

JQuiz – Test / Kvíz

Tento modul umožňuje tvorbu testů: – Výběr jedné odpovědi z N. – Ano/Ne. – Krátká odpověď. – Hybridní. – Více správných odpovědí.

[…]

JMix – Neuspořádané věty

Tento modul je pro tvorbu cvičení ve formě skládání pořadí slov (řetězců) ve větu(y). Spuštěním modulu JMix se nám zobrazí editor úlohy viz následující obrazovka.

 

 

 

[…]

JMath – Přiřazení

Jak je napsáno v názvu, tento modul slouží pro vytváření testů, cvičení, kde otázce přiřadíme odpověď. Je použitelný od jednoduchého a zábavného procvičování slovíček po testy, kde požadujeme postupné, navazující odpovědi viz. obrázky.

 

 

[…]

Hot Potatoes Suite

Je nástroj pro vytváření e-learningových, interaktivních cvičení.

 

 

 

 

[…]