Nástroje

Nepravidelná slovesa 1. část

Continue reading Nepravidelná slovesa 1. část

Minulý čas pravidelných sloves – záporné věty

Continue reading Minulý čas pravidelných sloves – záporné věty

Minulý čas pravidelných sloves – kladné věty

Continue reading Minulý čas pravidelných sloves – kladné věty

Who are you?

Continue reading Who are you?

Numbers – čísla

Continue reading Numbers – čísla

Colours – barvičky

Continue reading Colours – barvičky

At school – Ve škole

Continue reading At school – Ve škole

A day at the ZOO

Continue reading A day at the ZOO

People at work

Continue reading People at work

What are you doing?

Continue reading What are you doing?