Nástroje

Obrázkový slovník – List 03

Continue reading Obrázkový slovník – List 03

Obrázkový slovník – List 01

Continue reading Obrázkový slovník – List 01

9. lekce – Transport

Continue reading 9. lekce – Transport

8. lekce – Future vocabulary

Continue reading 8. lekce – Future vocabulary

7. lekce – Budoucí čas

Materiál navazuje na učebnici Project, 3rd edition by Tom Hutchinson, 2. lekce

Continue reading 7. lekce – Budoucí čas

5. lekce – British families

Materiál navazuje na učebnici Project 3rd edition, by Tom Hutchinson, 1.lekce

Continue reading 5. lekce – British families

Animals

Procvič si slovíčka!

Continue reading Animals

3. lekce – Irregular verbs

Metodika:

  • opakování nepravidelných sloves formou hry, např. Na krále (vyvolat dva, dát jim české sloveso, např. Vědět. Kdo dřív řekne tvary nepr.sloves, zůstává sedět. Druhý si stoupne. Postupujeme takto až do té doby, než zůstane sedět pouze jeden – the King.
  • Doplnění tabulky nepravidelných sloves
  • What did Jack do yesterday? Práce ve dvojicích. Věty napsat do sešitu
  • What did you do yesterday? Práce ve dvojicích
  • Překlad

Continue reading 3. lekce – Irregular verbs

2. lekce – Present tense

metodika:

  • vysvětlení rozdílu mezi přítomným časem prostým (děje se opakovaně) a průběhovým (děje se právě teď)
  • učitel si předem napíše na papír věty: I work. I´m working. You sleep. You are sleeping. He plays tennis. He is playing tennis. They watch TV. They are watching TV.
  • Tabuli rozdělit na dvě části: now, at the moment / every day, often, usually
  • Nechat žáky správně rozdělit věty:

Continue reading 2. lekce – Present tense

1. lekce – Slovíčka

Matriál navazuje na učebnici Project 3, 3rd edition, by Tom Hutchinson, 1. lekce

 

Metodika:

– 1. cvičení – přečtení anglických slov a spojení s českým významem
– 2. cvičení – seřadit životní etapy
– 3. cvičení – vyluštění přesmyček
– 4. cvičení – opakování slovní zásoby z tématu My family
– 5. cvičení – slovesa a jejich význam
– 6. křížovka na různá slovíčka z první lekce

Continue reading 1. lekce – Slovíčka