Rozvrh hodin

komunikace RM = komunikace s rodilým mluvčím
komunikace ČL  = komunikace s českým lektorem