Angličtina – Konverzace

Angličtinu jste se už učili několik let, ale stále nejste schopni plynule mluvit anglicky, možná se bojíte mluvit? V tomto kurzu Vás rozmluvíme a vy zjistíte, že to opravdu dokážete. V kurzu se neklade důraz na gramatiku. LEKTOR KURZŮ V PONDĚLÍ je RODILÝ MLUVČÍ! Nebojte se , uvidíte, že se dorozumíte! Lektor je připraven na to, že v případě nutnosti komunikace bude rukama-nohama. Velikou výhodou takového kurzu je, že si nacvičíte skutečnou angličtinu, porozumění, pohotovost, mluvení. Chyby nejsou překážkou! Čím víc se budete snažit mluvit, tím lépe Vám to půjde.

Možnost intenzivní konverzace – 2xtýdně s lektorkou Adélou se rozmluvíte – každé úterý a středa 18.45-20.15! Cílem tohoto kurzu je  rozmluvit se, naučit se vyjadřovat svoje myšlenky v angličtině, komentovat děj, rozšířit si slovní zásobu, klást otázky a pohotově reagovat na kladené otázky.

Kurz probíhá 
Den hodina
pondělí 18.15 – 19.45 konverzace s rodilým mluvčím – od září do prosince, 1xtýdně 14x90minut
úterý
středa
18.15-19.45 intenzivka s Adélou – 2xtýdně od října do listopadu (celkem 14x)

Cena 2990Kč (14x90minut).