On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Obrázkový text 3.lekce

Obrázkový text 3.lekce slouží k procvičení minulého průběhového času.

  • přeložení slovíček a utvoření minulého času

go fishing                      – went fishing                      – jít rybařit
cross the dam               – cross the dam                  – přejít přehradu
crack the wall               – cracked the wall              – protrhnout stěnu
see                                  – saw                                     – vidět
go through the crack. – went through the crack  – jít přes trhlinu
turn round                    – turned round                   – otočit se
cycle back                      – cycled back                      – jet na kole zpět
reach                               – reached                            – dorazit
grabb the children       – grabbed the children     – popadnout děti
run                                  – ran                                     – běžet
go past                            – went past                         – jít přes
pick up                            – picked up                         – sebrat
carry                                – carried                              – nést
damage                           – damaged                           – zbořit
be safe                            – I was safe                           – být zachránět

  • přečíst obrázkový text s důrazem na minulý čas průběhový

Řešení:

It was a normal Saturday in Cranford.
John was cycling to the lake near the town. He was going to fishing. There was a dam at one end of the lake. He was crossing the dam, when he saw a crack in the wall. Water was coming through the crack. It was going to flood the town. John turn round and cycled back to the town as fast as possible. When he reached the town, he shouted: The dam is breaking!“
People were shopping and some children were playing. Everyone grabbed their children, pets and thing and ran indoors. As he was cycling past the post office, Mrs. Roberts shouted: „Quick, come in here!“ He ran into the post office and shut the doors. About a minute later the water went past. It picked up cars and carried them down the street like toys. It was very scary. The water damaged a lot of cars and buildings, but everybody was safe.

  • čtení příběhu ve dvojicích
  • kde je minulý čas průběhový? – napsat na tabuli a do sešitu
  • Společné vyprávění příběhu zpaměti /dopomocí slov z tabule/

 

3rd lesson

What does it mean? Make the past tense of the verbs:
go fishing
cross the dam
crack the wall
see
go through the crack.
turn round
cycle back
reach
grabb the children
run
go past
pick up
carry
damage
be safe

A dangerous situation

It was a normal Saturday in Cranford

John kolarto the lake near the town. He was going torybar .
There was prehradaa at one end of the lake. He was crossing theprehrada , when he saw a mapa in the wall. Water was coming through the crack. It was going to flood the town. John turn round and kolar back to the town as fast as possible. When he reached the town, he shouted: prehrada  is breaking!“

People  obchody and some children deti. Everyone grabbed their children, pets and thing and indoors. As he kolar past the post office, Mrs. Roberts shouted: „Quick, come in here!“ He ran into the post office and dvere. About a minute later the water went past. It picked up autoand carried them down the street like toys. It was very scary. The water damaged a lot ofauto and ulice, but everybody was safe.

 

Zdroje:
Přehrada, díra, povodeň, hrající děti, běžící člověk, člověk na střeše,
ostatní obrázky: http://hcmc.uvic.ca/clipart/

PDF: 3rd_lesson

CC BY-NC-SA 4.0 Obrázkový text 3.lekce by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.