On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Past, present, future

Ujasnění časů minulých, přítomných a budoucího.

  • Co vyjadřujeme minulým časem? (ukončený děj v minulosti)
  • Jaké přítomné časy v angličtině znáš? (přítomný prostý – děje se opakovaně, přítomný průběhový – probíhá teď, nebo ve velmi blízké budoucnosti)
  • Jak vyjadřujeme budoucnost? (will – budu, going to – chystám se, be+ing – velmi blízká budoucnost).
  • Vyber slova pro minulost (yesterday, a month ago, last month, a week ago), pro přítomnost (today, tonight), pro budoucnost (tomorrow, next year, next week)
  • Vyplnit tabulku v minulém, přítomném a budoucím čase
  • Řešení:
 kancl He worked He works./He is working. He will work./He is going to work./He is working.
 uklizecka He cleaned his house. He cleans his house./he is cleaning his house. He will clean his house.
 kancl2 He hid his homework. He does his homework. He will do his homework.
 vareni He cooked. He cooks. He will cook.
 Chodec He went for a walk. He goes for a walk. He will go for a walk.
 jist He drank an alkohol. He drinks an alcohol. He will drink an alkohol.
 ustolu He ate his dinner. He eats his dinner. He will eat his dinner.
 lopatak He dug a hole. He digs a hole. He will dig a hole.

– zopakovat minulý čas prostý (ukončený děj v minulosti) a průběhový (Zatímco jsem jedl, on tam vešel. Spal jsem, když telefon zvonil….) – uveden slovem WHILE – zatímco, WHEN – když
– minulý čas prostý a průběhový- I was eating, when he came. B. We met him, while we were walking. C. While he was cycling, he saw a flood. D. They were singing, when he called

Past, present, future

1. Choose the words for past, present and future:

tomorrow, yesterday, a month ago, next year, last month, a week ago, next week, today, tonight.

 2. Say these sentence in past, present and future. Use these verbs:

 clean, do homework, dig a hole, work, eat, cook,drink, go for a walk

kancl . . .
 uklizecka . . .
 kancl2 . . .
 vareni . . .
 Chodec . . .
 jist . . .
 ustolu . . .
 lopatak . . .

 3. Use past simple or past continuous

 

  1. I ustolu_________________, when he __________(come).
  2. We ______________(meet) him, while we Chodec__________________.
  3. While hekolar _______________, he___________(saw) a flood.
  4. They skupina_______________, when he _____________(call).

 

Zdroj: obrázky z – http://hcmc.uvic.ca/clipart/

 PDF: past_present_future

CC BY-NC-SA 4.0 Past, present, future by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.