On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Přítomný čas průběhový

Ujasnění používání přítomného času průběhového.

Present continuous

– vysvětlení, kdy se používá tento čas – děje se právě teď, probíhá v tuto chvíli
– ve větách často uvedeno: now, at the moment, today, still
– učitel udělá nějakou činnost, např. začne chodit: „What am I doing?“, žáci odpoví „You are walking.“
– učitel vyvolá někoho, kdo předvede nějakou činnost, např. skákání. „What is he doing?“, „He is jumping.“
– žáci přiřadí k obrázkům v pracovním listě správné věty. Správné řešení: 1d, 2b, 3d, 4e, 5a
– žáci doplní tabulku ve všech osobách
– učitel vysvětlí tvorbu sloves v „ing“ tvaru – playing, flying, having, writing, running, sitting, swimming, getting up


Přítomný čas průběhový (present continuous)

– děje se právě teď
at the moment, now, today, still

  • Přiřaď věty k obrázkům:
    a. He´s crying.  b.He´s reading. c. He´s writing. d.He´s speaking. e.They are dancing.

Prit_cas_prub

  • Jak se tvoří přítomný čas průběhový?
  • Doplň tabulku ve všech osobách.

skokPrit_cas_prub2

Napiš slovesa v „ing“ tvaru a pak s nimi vymysli věty.

Prit_cas_prub3

What are they doing?

Prit_cas_prub1

PDF: Pritomny_cas_prubehovy

 

CC BY-NC-SA 4.0 Přítomný čas průběhový by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.