On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

JMath – Přiřazení

hpotatoesJak je napsáno v názvu, tento modul slouží pro vytváření testů, cvičení, kde otázce přiřadíme odpověď. Je použitelný od jednoduchého a zábavného procvičování slovíček po testy, kde požadujeme postupné, navazující odpovědi viz. obrázky.

 

 


obrazovka1Po spuštění modulu JMath, otevře se obrazovka viz obrázek vlevo, ve které vytváříme požadované cvičení. Součástí tohoto „rychlého“ manuálku budou příklady a konfigurační soubory k cvičením, které vidíte na obrázcích. Do sloupečku vlevo vkládáme otázky formou textového řetězce, nebo obrázku. Obrázek vložíme přes volbu „Vložit“, nebo pomocí ikon na lištěikony1 , kde první ikona odkazuje na obrázek uložený na InterNetu, druhá ikona na obrázek uložený na disku. Při vkládání obrázku se Vás modul dotáže na cestu, velikost v pixelech, kde doporučuji mít zatržítko na volbě „Udržuj poměr velikosti obrázku“. Při změně jednoho rozměru se automaticky dopočítává druhý. Text v políčku „Název“ se zobrazuje při najetí myši na obrázek. Druhý sloupeček je určen pro odpovědi. Třetí sloupec s políčky pro zatržítko se používá v případě, když chcete použít jako příklad jednu(více) odpověď(í). Při spuštění cvičení se k takto označeným otázkám automaticky přiřadí správná odpověď. Otázky a odpovědi jsme vyplnili a chceme se podívat, jak vypadá „hotové“ cvičení. Slovo „hotové“ dávám do uvozovek proto, že s prvním náhledem nebudete spokojeni. Před generováním náhledu, nejen před, doporučuji projekt uložit. Náhled vygenerujete pomocí volby „Soubor –> Vytvoř webovou stránku“.

Zde máte tři volby:

  • Webová stránka pro v6 prohlížeče, ta Vám vytvoří výstup, kde v jednom sloupci jsou otázky a v druhém rozbalovací menu s odpověďmi. Obrázek s fialovým pozadím.
  • Přesouvací webová stránka pro v6 prohlížeče, kde k otázce myší přesouváte správnou odpověď. Obrázek „Colors – Barvy“.
  • Flashcard format, touto volbou se nebudeme zabývat, výsledek je poněkud podivný.

Jakmile zvolíte jednu z možností program se Vás zeptá kam si přejete vygenerovanou stránku uložit. Doporučuji do adresáře projektu, v případě, že použijete v otázkách obrázky je publikování výsledku jednodušší. Následně se Vás program zeptá, jestli si přejete vygenerované cvičení prhlédnout.
obrazovka2Abychom dostali námi zamýšlený výsledek, budeme potřebovat v modulu JMatch nastavit další parametry. Ty nastavíme volbou „Možnosti –> Konfigurovat výstup“. Význam prvních pěti záložek je jasný na první pohled. V záložce „Jiné“ je nám nabídnuto využít funkce formátu SCORM 1.2 . Využijeme je pro zvýšení zajímavosti a obtížnosti cvičení. Čím víc otázek vložíme, je cvičení obtížnější, ale bez využití těchto funkcí také, s počtem otázek ztrácí přehlednost. Použijeme li volbu „Vždy po načtení stránky, ukaž limitovaný počet otázek“, bude výsledek přehlednější a navíc při každém spuštění obdržíme jiné pořadí otázek vybrané ze zadané množiny doporučuji, počet otázek na stránce vyzkoušet tak aby nebylo nutno při odpovídání stránku rolovat. Další volba „Vždy po načtení stránky, zamíchej pořadí odpovědí v každé otázce“, vygeneruje jiné pořadí otázek. Tímto téměř vyloučíte opisování. Všechny nastavení si uložíme do cfg souboru pomocí tlačítek na spodní straně rámečku. Další nastavení ve volbě „Možnosti“ jsem popsal v úvodní kapitole.

Výsledné obrazvky vypadají následovně.

priklad1a

priklad2a

 

 

 

 

 

PDF:  JMath-prirazeni
Příklady:              Priklad1
Priklad2

CC BY-NC-SA 4.0 JMath – Přiřazení by Rostislav Mikulecky is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.