On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

05 – Questions and answers

1. Děti odpovídají na otázky na lístečkách. Pak zkouší vytvářet otázky na zvýrazněná slova.
2. Otázky a odpovědi ve dvojicích.
3. A role play – každý dostane lísteček se svojí novou identitou. Lísteček nikomu nesmí ukázat. Děti se ptají a odpovídají na otázky, snaží se zapamatovat co nejvíc o svých spolužácích.
4. What is his name? How old is he? V kroužku děti zkouší, co si zapamatovali o druhých.
5. Hra „Change your place if you…. (are 12years old, are from the Czech Republic, have got a sister/brother/pet, can speak Czech/English, have got short hair/dark hair/blue eyes…, are wearing jeans/T-shirt…., like chocolate/spaghetty…, don´t like mushrooms/olives/school….)“ Hra se hraje v kroužku, kde všichni sedí, jen jeden uprostřed stojí a nemá volnou židli. Řekne větu tak, aby se alespoň jeden člověk zvedl a uvolnil mu místo, např: „Change your place if you are from the Czech Republic“ a všichni se zvednou a musí se přemístit na jinou židli. Ten, co stál uprostřed si rychle zasedne volnou židli a uprostřed zůstane někdo jiný, který zase vymýšlí další větu.

What is your name?
What is your surname?
How old are you?
Where are you from?
What nationality are you?
What town do you live in?
What is your telephone number?
What languages do you speak?
Have you got any siblings?
How do you look like?
What are you wearing?
Have you got a pet?
What do you like?
What do you dislike?

 

Name:
Surname:
Age:
Nationality:
City/ Town:
Phone number:
Languages:
Siblings:
Appearance:
Clothes:
Pet:
Like:
Dislike:

 

What is your name?
What is your surname?
How old are you?
Where are you from?
What nationality are you?
What town do you live in?
What is your telephone number?
What languages do you speak?
Have you got any siblings?
How do you look like?
What are you wearing?
Have you got a pet?
What do you like?
What do you dislike?
What is your name?
What is your surname?
How old are you?
Where are you from?
What nationality are you?
What town do you live in?
What is your telephone number?
What languages do you speak?
Have you got any siblings?
How do you look like?
What are you wearing?
Have you got a pet?
What do you like?
What do you dislike?
What is your name?
What is your surname?
How old are you?
Where are you from?
What nationality are you?
What town do you live in?
What is your telephone number?
What languages do you speak?
Have you got any siblings?
How do you look like?
What are you wearing?
Have you got a pet?
What do you like?
What do you dislike?
What is your name?
What is your surname?
How old are you?
Where are you from?
What nationality are you?
What town do you live in?
What is your telephone number?
What languages do you speak?
Have you got any siblings?
How do you look like?
What are you wearing?
Have you got a pet?
What do you like?
What do you dislike?
What is your name?
What is your surname?
How old are you?
Where are you from?
What nationality are you?
What town do you live in?
What is your telephone number?
What languages do you speak?
Have you got any siblings?
How do you look like?
What are you wearing?
Have you got a pet?
What do you like?
What do you dislike?
What is your name?
What is your surname?
How old are you?
Where are you from?
What nationality are you?
What town do you live in?
What is your telephone number?
What languages do you speak?
Have you got any siblings?
How do you look like?
What are you wearing?
Have you got a pet?
What do you like?
What do you dislike?
What is your name?
What is your surname?
How old are you?
Where are you from?
What nationality are you?
What town do you live in?
What is your telephone number?
What languages do you speak?
Have you got any siblings?
How do you look like?
What are you wearing?
Have you got a pet?
What do you like?
What do you dislike?
What is your name?
What is your surname?
How old are you?
Where are you from?
What nationality are you?
What town do you live in?
What is your telephone number?
What languages do you speak?
Have you got any siblings?
How do you look like?
What are you wearing?
Have you got a pet?
What do you like?
What do you dislike?
What is your name?
What is your surname?
How old are you?
Where are you from?
What nationality are you?
What town do you live in?
What is your telephone number?
What languages do you speak?
Have you got any siblings?
How do you look like?
What are you wearing?
Have you got a pet?
What do you like?
What do you dislike?

PDF: 05-questions_and_answers

CC BY-NC-SA 4.0 05 – Questions and answers by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.