On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Questions and answers II

 1. questions – děti napíší jakoukoliv otázku v angličtině, na kterou by mohli jejich spolužáci odpovědět. Papír s otázkou zmačkají. Až budou mít všichni napsáno a zmačkáno, hodí papír do rohu třídy. Pak si všichni běží pro nějaký papírek a odpoví na otázku na něm.
 2. Do you know any popular person? Who is it?
 3. What do you think is the best job in the world?
 4. Who is the most popular person in the Czech Republic/Great Britain/USA…?
 5. A role play – děti dostanou napřed list k dovyplnění a společně zkusí, zda umí utvořit otázky, např. na první …….is an inventor (What is your job? Are you an inventor?….), na další : He invented……in……… (What did you invent? When?) atd.
 6. Skupiny po osmi dětech. Děti dostanou kartičku se svojí novou identitou a pozorně si ji přečtou. Nesmí si kartičky ukazovat, ani během hodiny mluvit česky, nebo opisovat od ostatních ve skupině. V co nejkratším čase doplnit pracovní list.

 

A famous party

 1. …………… is an inventor. He invented ……………………….in…………..…
 2. …………… is a president of…………… He became a president in……….
 3. …………… is a pop-singer. He sang in…………………………….
 4. …………… is a popular writer. He started to publish his novels in…………..
 5. …………….is a multi-milionair. He sold his first ship in…………………
 6. …………… is a young actor. He first acted in a film in……………………
 7. …………… is a successfull programmer. He first made his first P.C.programm in…
 8. …………… is an olympic champion. He won his first olympic medail in ……………

 

You are a famous inventor. Last year you invented the fastest solar energy car. You are the president of Kalahari. You became a president in 1999. You are a pop-singer. You sang in more than 12 musicals. You are a popular writer. You started to publish your novels in 2001.
You are a multi-milionair. You sold your first ship in 1998. You are a young actor. You first acted in a film in 2006. You are a successfull programmer. You made your first success P.C. programm in 2002. You are an olympionic champion. You won your first olympic medail in 2006

PDF: 06-Questions_and_answers_II

CC BY-NC-SA 4.0 Questions and answers II by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.